Minder ziekteverzuim - de cijfers

Uit de hierna volgende cijfers blijkt dat er een verbluffend positief resultaat te bereiken is met stoelmassage op de werkplek.

Verzuimsituatie bij Register Amsterdam:

2001 - Start stoelmassage bij een ziektepercentage van 10,8%
2002 - Na één jaar stoelmassage ziektepercentage 5,6%
(Bron: Commit Arbo)

Verzuimsituatie bij de provincie Gelderland:
(Vanaf het moment dat daar medio 2004 stoelmassage werd geïntroduceerd.)

2004 - 8,1%
2005 - 6,8%
2006 - 4,6%

NB. Dit zijn gemiddelde percentages over al het provinciale personeel. Bij de dienst REW, waar Jan Wennekker de stoelmassage verzorgt, lag het verzuim op 3%.

..... terug

Het ziekteverzuim onder de werknemers zal drastisch dalen met stoelmassage.