RSI-/CANS veroorzakers

Promotieonderzoek van Swenneke van den Heuvel, werkzaam bij TNO.
CANS staat voor Complaints Arms Neck and Shoulders.

Volgens dit recente proefschrift ziet de lijst met RSI-veroorzakers er, in volgorde van belangrijkheid, als volgt uit:

 1. 1. Hoge taakeisen van de werkgever.
 2. 2. Beperkte sociale steun van collega's.
 3. 3. Overmatige betrokkenheid bij het werk.
 4. 4. Eigen werkstijl: te weinig pauzes en te hoge eisen aan jezelf stellen.
 5. 5. Fysieke belasting: houding en repeterende bewegingen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de psychologische factoren, genoemd onder 1 t/m 4, de belangrijkste.
Houding en repeterende bewegingen komen op de laatste plaats!

Een uitgebreid verslag van het promotieonderzoek staat in het vakblad ARBO, nr 2 - 2006.

Toelichting bij deze vijf punten: (Wie kan er iets aan doen?)

 1. Ad 1: Een taak voor de baas/chef/leidinggevende.
 2. Ad 2: Een taak voor de collega's/het team/de cultuur.
 3. Ad 3: Bewustwording door de medewerker zelf, gefaciliteerd door de werkgever.
 4. Ad 4: Idem.
 5. Ad 5: Vooral een taak voor de werkgever: een ergonomisch goede werkplek en gunstige werkomstandigheden creƫren.

In de praktijk zien wij dat, ondanks alle maatregelen, er nog steeds mensen ziek worden:

 1. Vast komen te zitten in nek en/of schouders.
 2. Hoofdpijn krijgen.
 3. Pijn krijgen in armen, polsen of handen.
 4. Lijden onder geestelijke spanning.

Dan is het tijd om aan stoelmassage te denken.

..... terug