Fiscus betaalt mee

Als de werkgever de stoelmassages betaalt, heeft hij op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van de voorbelasting. Met andere woorden, u krijgt de BTW volledig terug.

Ook de kosten van de stoelmassage, plus de eventuele reiskosten die de masseur in rekening brengt, kunnen als bedrijfskosten opgevoerd worden voor de Inkomstenbelasting.

Stoelmassage is dus volledig aftrekbaar van de belasting, mits:                        

  • De opdrachtgever een Arbo-beleidsplan heeft waarin stoelmassage is opgenomen en waarin duidelijk wordt gemaakt dat dit een positieve uitwerking heeft op de werknemer.
  • De massages onder werktijd zijn.
  • De werknemers geen eigen bijdrage betalen.

..... terug