Evaluatie stoelmassage Universiteit van Maastricht

In deze evaluatie geen keiharde cijfers, maar wel veel interessante gegevens. Vooral het feit dat gedurende de periode van massage niemand ziek is geweest door RSI-klachten.

In 2001 en 2002 werden 41 medewerkers van de universiteit gemasseerd en na een half jaar is er geëvalueerd. 30 formulieren werden ingeleverd. Het betrof een proefproject onder leiding van de bedrijfsarts, Ton van Attekum. Hierbij enkele gegevens uit deze evaluatie:

Het totaal aantal massages bedroeg 444. De masseur maakte voor iedere medewerker een voortgangsformulier. Daaruit bleek dat het aantal klachten is afgenomen. Zes personen werden verwezen naar een huisarts, fysiotherapeut of naar de bedrijfsarts.
Niemand had het werk verzuimd door RSI-klachten!

Er is een uitsplitsing gemaakt van RSI-klachten en spanningsklachten. Bij RSI geven 19 personen een afname van de klachten aan en bij spanningsklachten waren er 20. Kortom, bij deze beide problemen was er sprake van een significante afname van klachten.
De vraag of de klachten uitsluitend door de stoelmassage zijn verminderd is daarmee niet beantwoord. Daar is wel specifiek naar gevraagd. De antwoorden varieerden van helemaal niet tot in zeer belangrijke mate. De totaalscore was positief.

Het effect van stoelmassage treedt doorgaans snel in. Bij vijftien personen al na drie behandelingen. Slechts één persoon gaf aan niet door te willen gaan. De gewenste frequentie voor de overige 29 personen scoorde dertien maal wekelijks, tien keer om de week en de rest zat er tussenin.

Voor een eigen bijdrage is de meerderheid niet te vinden. Zij die daartoe wel bereid waren, noemden bedragen tussen twee en tien euro. Tot slot werd gevraagd aan te geven welke maatregelen volgens de deelnemers het belangrijkste zijn om RSI-klachten te verminderen, resp. te voorkomen. Men had daarbij de keuze uit de volgende items:

  1. ergonomische inrichting van de werkplek
  2. vermindering werkdruk
  3. invoeren van meer pauzes
  4. fysiotherapie
  5. stoelmassage
  6. houdingstherapie (Cesar/Mensendieck)
  7. sporten en bewegen
  8. cursus stressmanagement
  9. yoga of iets dergelijks

Het meest werden genoemd 'de ergonomische inrichting van de werkplek': twintig maal, waarvan dertien keer op de eerste plaats. Dit werd gevolgd door 'sporten en bewegen': zeventien keer, waarvan zeven maal op plaats één. Op een gedeelde derde plaats komen 'vermindering van werkdruk': dertien keer, waarvan zes keer als eerste genoemd en 'stoelmassage': dertien keer, waarvan tweemaal als eerste genoemd.

Conclusie van dokter T. van Attekum:
Stoelmassage lijkt een doeltreffende maatregel om RSI-klachten en spanningsklachten te verminderen, maar kan niet los worden gezien van andere preventieve maatregelen, zoals de ergonomische inrichting van de werkplek en regelmatig sporten en bewegen.

..... terug