ANALYSE

Een intakegesprek is standaard, want de masseur wil altijd weten of er indicaties (lichamelijke klachten) of contra-indicaties (situaties waarin niet gemasseerd mag worden) zijn.

Aan onze massage gaat, in geval van een lichamelijke klacht, altijd een korte analyse vooraf om de oorzaak op te sporen.
Wij nemen liever de oorzaak weg dan dat wij aan symptoombestrijding doen.

Veel voorkomende oorzaken zijn de werkplek en lichaamshouding. Ook dat wordt door ons aangepakt.

Uiteraard kunnen wij niet alle klachten behandelen, want wij zijn geen arts. In die gevallen zullen wij de cliƫnt adviseren contact op te nemen met een huisarts of een andere therapeut.

Wat houdt onze analyse in?

Aan de hand van een vraaggesprek, inspectie en functieonderzoek gaan we na waardoor een klacht wordt veroorzaakt en of er geen contra-indicaties zijn voor massage. Op grond van dit onderzoek adviseren wij. Dat kan inhouden:

  • doorverwijzing (bijvoorbeeld naar een podoloog)
  • adviezen voor houding
  • gerichte oefeningen
  • gerichte massage

Ook als er geen klachten zijn kan een analyse nut hebben. Er kunnen zwakke plekken worden ontdekt, zoals een bekkenscheefstand. Zo kunnen we proactief maatregelen nemen om het ontstaan van klachten te voorkomen.